Ta steget mot ökad lönsamhet

Rätt Marknadsstrategi
är grunden till
god lönsamhet.

Det handlar inte bara om att jobba hårt utan också om att göra rätt saker.
Men, vad är då rätt saker. Det kan Growing Business hjälpa er med.

Snabbanalys

Hur uppfattas ditt företag utifrån? När man är inne i verksamheten är det lätt att tappa bilden över hur verksamheten uppfattas av andra. Nu kan du få en professionell översyn över vad dina kunder ser och vad som kan bli bättre.
Just nu endast 7 900kr

Hållbarhetstrend till lönsamhet

Idag blir pressen större och större på att företag ska vara hållbara. Men vad innebär det för er och framförallt, hur kan ni tjäna pengar på utvecklingen? Growing Business kan hjälpa er.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Rätt erbjudande till rätt kund

Har ni en ny produkt eller nytt affärsområde ni vill utveckla? Känner ni att försäljningen borde vara högre eller att det borde bli mer över på affärerna? Growing Business har kompetensen.
Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Anlita Growing Business som resurs

Många företag har behov av kompetens och resurser för att utveckla sin verksamhet men saknar möjligheten att anställa någon på heltid.
Nu kan ni anlita en expert anpassat för ditt behov.
Kontakta Growing Business för ett kostnadsfritt möte.

Snabbanalys

Growing Business Snabbanalys är framtagen för att snabbt ge dig input på hur du bäst ökar lönsamheten i din affär. Första steget är att kolla hur ditt företag uppfattas.

Hur ditt företag uppfattas!

  • Hur kunderbjudandet uppfattas utifrån.
  • Karta över marknaden.
  • Kunders uppfattning av era produkter och om er som företag.
  • Ditt företags styrkor och svagheter på marknaden.
  • Vad är "lågt hängande frukt" som gör skillnad.

Resultatet sammanställs i ett unikt marknadskompendie för just din verksamhet.

Paketet innehåller

2 h Intervju – Samlar er bild av verksamheten.
2 h Marknadskartläggning
1 h Intervju med 2 kunder
1 h Analys av ert erbjudande
2 h Sammanställning och presentation

Paketpris: Just nu 7900 kr

Hållbarhetstrend till lönsamhet​

Hållbarhetsfrågorna berör idag alla företag på något sätt. Kunder blir mer och mer medvetna och ställer större krav på er som företag. Detta är en affärsmöjlighet eftersom det går att omsätta denna utveckling till ökad lönsamhet. Growing Business kan hjälpa er med hur.

Hur ni kan öka lönsamheteten med hållbarhtestrenden

  • Vi analyserar era produkter och kunderbjudanden.
  • Vi tar reda på hur er verksamhet berörs av hållbarhetskraven.
  • Vi undersöker hur ni kan öka både lönsamheten och hållbarhet.
  • Vi kan hjälpa er hela vägen från undersökning till färdigt erbjudande.

Boka ett kostnadsfritt möte.

Exempel på affärsutveckling

Enklare källsortering

Uppdraget var att stärka företagets marknadsposition för källsortering i villaområden. Jonas Lindahls arbete resulterade i att regeringen hade med företagets konceptbenämning i sin regeringsförordning. Dessutom har naturvårdsverkets vägledning en tydligt plats för konceptet på marknaden. Detta är en grundförutsättning för att lyckas på marknaden.

I arbetet tog Jonas bland annat fram argument, redskap och hjälpte praktiskt till i säljarbetet. Bland annat byggde han ett verktyg som hjälpte säljarna att visa miljönyttan med källsortering, tog fram exempelstationer, produktblad, jämförelser och presentationer som nådde fram hos intressenterna.

För att underlätta källsorteringen tog han också fram ett väldigt populärt och smidigt sorteringsset. Det kan man både sortera i, se information om källsortering på och det underlättar när man ska lämna avfallet. 

Kontakta Growing Business för att se vad de kan göra för dig.

nature, earth, sustainability