Ta steget mot ökad lönsamhet

Rätt Marknadsstrategi
är grunden till
stark lönsamhet.

Det handlar inte bara om att jobba hårt utan också om att göra rätt saker.
Growing Business utvecklar er affär genom att utforma attraktiva erbjudanden, med rätt affärsmodell, till rätt kunder och med rätt prissättning,

Snabbanalys

Ett startpaket som ger konkreta förslag på hur
ni kan utveckla er verksamhet.
Vi tittar på marknadspositionen och tar reda
på vad era kunder värderar hos er.

Anlita en Marknadschef på deltid

Många företag har behov av kompetens och resurser för att utveckla sin verksamhet men saknar möjligheten att anställa någon på heltid. Nu kan ni anlita en erfaren affärsutvecklare anpassat för ditt behov.

Coaching

Vi hjälper dig hitta vägar och prioritera hur du kan utveckla din verksamhet. Med vårt stöd i affärs- och marknadsstrategiska frågor får du stöd i din utveckling.

Hållbarhetstrend till lönsamhet

Idag blir pressen större och större på att företag ska vara hållbara. Men vad innebär det för er och framförallt, hur kan ni tjäna pengar på utvecklingen? Growing Business kan hjälpa er.

Styrelse & Advisory board

Som certifierad styrelseledamot kan vi vara med och skapa en stark styrelse eller Advisory Board som hjälper dig nå dina företagsmål. Få professionellt stöd med Growing Business.

Exempel på affärsutveckling

Enklare källsortering

Uppdraget var att stärka företagets marknadsposition för källsortering i villaområden. Jonas Lindahls arbete resulterade i att regeringen hade med företagets konceptbenämning i sin regeringsförordning. Dessutom har naturvårdsverkets vägledning en tydligt plats för konceptet på marknaden. Detta är en grundförutsättning för att lyckas på marknaden.

I arbetet tog Jonas bland annat fram argument, redskap och hjälpte praktiskt till i säljarbetet. Bland annat byggde han ett verktyg som hjälpte säljarna att visa miljönyttan med källsortering, tog fram exempelstationer, produktblad, jämförelser och presentationer som nådde fram hos intressenterna.

För att underlätta källsorteringen tog han också fram ett väldigt populärt och smidigt sorteringsset. Det kan man både sortera i, se information om källsortering på och det underlättar när man ska lämna avfallet. 

Kontakta Growing Business för att se vad vi kan göra för dig.

Exempel på affärsutveckling