Professionellt stöd till VD & ägare

Styrelseuppdrag & Advisory Board

Att vara VD och ägare kan ofta vara ensamt och vissa frågor är det bra att diskutera med andra. En professionell styrelse eller Advisory Board skapar stöd och struktur för de strategiska frågorna för företagets framtid.

Growing Business tillför

 • Stark kompetens inom marknadsstrategi.
 • Lång erfarenhet av affärsutveckling.
 • Praktisk erfarenhet från industrigolvet till ledningsrummet.
 • Kunskap för ett hållbart företagande - Ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Tag kontakt för att få professionellt stöd i ditt företagande av en certifierad styrelseledamot.

Styrelse eller Advisory Board
i korthet

Styrelse
 • Styrelsen svarar mot ägarna
 • VD svarar mot styrelsen
 • Styrelseordföranden leder styrelsen
 • Styrelsen har juridiskt ansvar
Advisory Board
 • Rådgivande grupp
 • Icke bindande strategiska råd
 • Bär inte legalt förvaltningsansvar
 • Passar många nya eller mindre bolag