Om Growing business

Growing Business AB hjälper små och medelstora företag att öka sin lönsamhet med rätt affärsstrategi. Helt enkelt att nå mesta möjliga värde för varje kund, med rätt erbjudande och till rätt pris.

Företaget har en stark kompetens inom hållbart företagande och hur företag kan omvandla hållbarhetstrenden till lönsamhet.

en stark helhet

Growing Business grundades av Jonas Lindahl vars kompetens utgår från tre områden som tillsammans skapar en stark helhet för att bygga lönsamma, hållbara affärer för framtiden.

Affärsstrategier – Att inte bara få mycket gjort utan att också få rätt saker gjorda är basen för en stark lönsamhet.

Hållbarhet – Growing Business kunskaper inom miljö och hållbarhet skapar förutsättningar till att inte bara vara hållbar för framtiden uttan också att tjäna pengar på det.

Teknik – De flesta företag har någon koppling till teknik och vår erfarenhet gör att vi kan se och förstå vad som är tekniskt möjligt och sambandet mellan tekniken och företagets lönsamhet.

Affärsstrategi, Teknik och Hållbarhet för ökad lönsamhet
Affärsutveckling inom marknadsstrategi och företagande

gör rätt saker

I drygt 10 års tid har Growing Business utvecklat affärer både på en strategiskt och operativ nivå. Rollerna har varit olika. VD, produktchef, entreprenör och affärsutvecklare men oavsett tjänst har vi alltid skapat hållbara företag för framtiden. Både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

I grunden har Jonas en masterexamen i industriell ekonomi med inriktning mot marknadsföring, entreprenörskap och projektledning.

 

företagande för framtiden

Mer än någonsin ställs det idag krav på företag att vara hållbara. Growing Business har under drygt 10 års tid arbetar inom miljöbranscher som återvinning, biogas och ekologiskt jordbruk. Detta används idag för att hjälpa företag öka lönsamheten ihop med hållbarheten.

Growing Business har arbetat med miljödriven produktutveckling, strategiskt hållbarhetsarbete och cirkulära affärsmodeller. Under åren  på universitetet läste grundaren Jonas flera miljökurser som t.ex. miljöteknik och energisystem. Som examensarbete studerade han vilka skillnader som finns mellan miljödrivna och icke miljödrivna företag när det gäller framgångsfaktorer. Kunskaper som idag hjälper Growing Business kunder.

 

Hållbart företagande är en förutsättning för god lönsamhet framöver
Teknisk kompetens från industrigolvet till ledningsgruppen.

få det gjort

Growing Business erfarenhet började på industrigolvet. Som underhållsmekaniker cyklade grundaren Jonas ut till produktionsmaskiner som stannat och lagade dem så fort som möjligt. 

Dessa erfarenheter av tekniska lösningar kombineras med akademisk kunskap från en masterutbildning med inriktning maskinteknik. Growing Business har tagit fram många produkter men också byggt upp en produktavdelning och lett sortimentsarbete med allt från projektledning till kravställning utifrån marknadens behov.

Konsult inom affärsutveckling

kontakta oss idag

Se vad Growing Business kan göra för din verksamhet.

Telefonnummer: 0735-44 51 90
E-mail: jonas@growingbusiness.nu