Marknadschef som extra resurs

Growing business = din marknadsresurs

Många företag behöver resurser för att utveckla bolaget och dess lönsamhet men har samtidigt inte tillräckligt behov eller möjlighet att anställa på heltid. Nu finns ett steg däremellan – Anlita en marknadschef eller affärsutvecklare på deltid.

Affärsutveckling inom affärsstrategi

Vi kan hjälpa dig att:

- Ta fram & utveckla ert erbjudande

Vi hjälper er med vilka produkter som ska säljas, hur de ska utformas, presenteras, prissättas och marknadsföras. Vi finns med dig hela vägen från strategi till genomförande.

- Tydliggöra fördelarna med ditt företag

Genom att ta en tydlig position på marknaden ökar lönsamheten i er affär. Vi hjälper er hitta rätt position och göra den tydlig för kunden. Då blir det självklart för kunden att välja er.

- Stöd i ledningsfrågor

Att leda företag är ofta ensamt. Growing Business fungerar som ditt bollplank. Oavsett om det handlar om  personalfrågor eller vilken leverantör ni ska välja. Du kan få professionellt stöd i din vardag.

Anpassat för ert behov

- Endast så mycket du behöver

Oavsett om det är någon som utvecklar kunderbjudanden och sköter hemsidan några timmar i veckan eller gör en punktinsats för att lyfta företaget till en ny nivå. Growing Business hjälper er!

Eftersom vår kompetens sträcker sig hela vägen till den strategiska nivån får ni en resurs som både ser helhet och djup. Är prissättningen rätt? Har vi rätt position på marknaden? Kan affärsmodellen utvecklas? Använder vi rätt argument?

Growing Business är din partner för att utveckla din verksamhet.