Hållbart företagande med stark lönsamhet

Hållbarhetstrend till lönsamhet

Hållbarhetsfrågorna berör idag alla företag på något sätt. Kunder blir mer och mer medvetna och ställer större krav på er som företag. Detta är en affärsmöjlighet som går att omsätta till ökad lönsamhet. Growing Business kan hjälpa er att nå hållbart företagande – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Hållbart företagande och ökad lönsamhet

Hållbarhetstrenden är en affärsmöjlighet
- utnyttja den

  • 72% av Sveriges konsumenter säger sig påverkas av hållbarhetsfrågor vid köp.*
  • Åtgärder för ökad hållbarhet ger ofta högre lönsamhet.
  • Growing Business kan hjälpa dig att öka hållbaheten och lönsamheten samtidigt.
  • Boka ett förutsättningslöst möte för att se vad just ni kan göra.